Regulamin

§1. Powierzając sprzęt do naprawy, Zgłaszający oświadcza:
- iż jest właścicielem pozostawianego sprzętu lub działa w jego imieniu.
- że pozostawiony sprzęt jest wolny od wad prawnych.
§2. Na wszystkie wykonane naprawy udzielana jest gwarancja rozruchowa 14 dni, chyba że ustalono inaczej z klientem.
§3. Maksymalny czas naprawy wynosi 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. W wyjątkowych sytuacjach (np. konieczność sprowadzenia podzespołów) po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem termin naprawy może zostać wydłużony.
§4. Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu posiada hasła, które uniemożliwią jego naprawę, a Zgłaszający nie poinformuje o tym fakcie w momencie oddania sprzętu, dniem rozpoczęcia naprawy będzie dzień dostarczenia niezbędnych haseł.
§5. Serwis nie odpowiada za dane na dyskach twardych oraz innych nośnikach danych będących własnością klienta. W związku z tym prosimy o sporządzenie kopii zapasowej danych przechowywanych na dysku.
§6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za płyty CD/DVD/Blu-Ray pozostawione w sprzęcie na czas naprawy.
§7. W przypadku napraw elektroniki bezpośrednio ingerujących w ich architekturę, serwis nie bierze odpowiedzialności za ich ewentualne nieodwracalne uszkodzenie.
§8. Uszkodzone podzespoły/komponenty które zostały wymienione w procesie naprawy, przechodzą na własność firmy i zostaną poddane utylizacji zgodnie z normami i wymogami ochrony środowiska i recyclingu dot. podzespołów elektronicznych.
§9. Przedmiot naprawy powinien zostać odebrany maksymalnie w ciągu 30 dni od poinformowania że sprzęt został naprawiony i jest do odbioru. Po tym czasie przechodzi na własność serwisu i zostanie poddany utylizacji (zgodnie z art. 180 oraz 181 KC).
§10. Rezygnacja z odpłatnej naprawy po wycenie, jak i niesłuszne zgłoszenie płatne/gwarancyjne oznacza koszt diagnozy sprzętu zgodnie z aktualnym cennikiem firmy.
§11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą podczas wysyłki (do i od).  Sprzęt odsyłany jest zawsze w tym samym opakowaniu, dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na ten element. Wszelkie roszczenia powinny być kierowane do firmy kurierskiej jeżeli dojdzie do uszkodzenia mechanicznego.
§12. Prosimy o sprawdzanie zawartość paczki w obecności kuriera/pracownika firmy kurierskiej celem wykluczenia uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli do takowego dojdzie, prosimy o spisanie protokołu szkody.
 

Reklamacje i zwroty

Klient w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego produktu, ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
Możliwość zwrotu dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Zwracany produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną zawartością, a sam produkt nie będzie uszkodzony, oraz nie będzie nosiły jakichkolwiek śladów używania.
Jeśli przedmiot dotrze do Ciebie uszkodzony lub niezgodny z opisem niezwłocznie poinformuj nas o tym, zapewne poprosimy o zwrot.
W przypadku przesyłek kurierskich prosimy o sprawdzenie zawartości i stanu zakupionego przedmiotu w obecności kuriera, w przypadku jakichkolwiek niezgodności prosimy o spisanie protokołu z kurierem - jakiekolwiek reklamacje z powodu braków w przesyłce lub uszkodzeń jej zawartości bez w/w protokołu nie będą uznawane.
Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.
Prosimy także o nie wysyłanie przesyłek za pobraniem – przesyłki takie nie zostaną odebrane.
Zwroty i reklamacje prosimy przesyłać na adres:

Roźwienica 37-565
Bystrowice 83